Podstrona: Życiorys naukowy / Wizytówka pracownika PRz

Życiorys naukowy

Doświadczenie zawodowe:

 • 07.10.2021, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse nadany przez  Radę Naukową Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego 
 • 01.10.2012-nadal, Asystent – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie, Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów

 • 01.03.2015-31.05.2015, Staż w Firmie: Usługi transportowe s.c. Tadeusz Rutkowski i Małgorzata Trębacz w ramach projektu „Nauka idzie w praktykę” zorganizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 19.07.2010-13.08.2010, Praktyka zawodowa: Firma usługowa „Stanis”,ul. Pelargonii 15, 35-604 Rzeszów

 • 31.03.2008 –10.06.2008, Praktyka zawodowa: Doradztwo Podatkowe Celek - Rymaszewski Sp. p., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów

Wykształcenie:

 • 2008 – 2012, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie, Wydział Zarządzania, Kierunek: Logistyka (tytuł zawodowy: inżynier), Specjalność: Transport międzynarodowy, Tryb studiów: stacjonarne studia I stopnia
 • 2009 – 2011, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie (tytuł zawodowy: magister), Specjalność: Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, Tryb studiów: stacjonarne studia II stopnia
 • 2006 – 2009, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie, Wydział Zarządzania i Marketingu, Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie, Tryb studiów: stacjonarne studia I stopnia

Konferencje/Szkolenia/warsztaty/Seminaria:

 • Szkolenie z zakresu obsługi systemu „Dorobek naukowy 10”, (4-5.01.2017)
 • Szkolenie z zakresu obsługi systemu „Dorobek naukowy 10”, (27.10.2016)
 • VII Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. Trendy w logistyce, Politechnika Rzeszowska, (24.05.2016)
 • Szkolenie "Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie Statistica", organizator: StatSoft Polska (23.02.2016)
 • Szkolenie: „Wprowadzenie do SAP w Logistyce” zorganizowane przez Business Consulting Center Sp. Z o. o. (25.01.2016-28.01.2016)
 • Wystąpienie w ramach II Seminarium naukowego pt., Sytuacja społeczno- gospodarcza w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego- analiza danych regionalnych i międzynarodowych, zorganizowanego przez Katedrę Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska , (Temat wystąpienia: Wpływ kryzysu gospodarczego na transport kolejowy i drogowy w krajach Unii Europejskiej), (9.12.2015)
 • Udział w szkoleniu programu „Planista” (17.04.2015)
 • Udział w warsztatach wyjazdowych we Wrocławiu dla Uczestników Projektu z branży technologie informatyczne (24.02.2015-25.02.2015)
 • Szkolenie stacjonarne dla branży technologie informatyczne zrealizowane przez firmę The Quality of Life (12.01.2015-28.01.2015)
 • Wystąpienie w ramach Seminarium naukowego pt., Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego. Wykorzystanie metod taksonomicznych do analiz danych krajowych i regionalnych, zorganizowanego przez Katedrę Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, (Temat wystąpienia: Zmiana poziomu przewozów towarów i osób w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2013 ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu finansowego, (3.12.2014)
 • Szkolenie z zakresu obsługi programu logistycznego – pakiet symulacyjny DOSIMIS-3 (12.12.2013)

Pełnione funkcje (prace organizacyjne na rzecz Wydziału Zarządzania PRz):

 • od 02. 2017-nadal, opiekun kilkunastu sal na Wydziale
 • Udział w audycie jakości przeprowadzonym w Jednostce (Katedra Metod Ilościowych) przez przedstawiciela jednostki certyfikującej  jednostki (ISO 9001)
 • od.02.2016 do 11.2017 Pełnomocnik Dziekana WZ ds Publikacji
 • od 11.2015 do 11.2017Członek Zespołu ds. Weryfikacji Dorobku
 • opiekun roku (st. stacjonarne, kierunek: Logistyka 2013/2014)
 • od 2.02.2015, Układacz rozkładów zajęć na studiach niestacjonarnych (układanie i aktualizowanie rozkładów zajęć dla kierunku Logistyka)
 • 11.2014, Wprowadzanie wyników ankiety dotyczącej oceny przez studentów jakości programów przedmiotów/modułów
 • 09.2013, Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • Przygotowanie oferty przedmiotów dla studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus (2012/2013)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję